התהליך המשפטי של עורך דין גישור גישור משפחתי

העורך דין בתחום הגישור מצליח לשלב בין המשפט לבין היישוב, מציע פתרונות יצירתיים ופרקטיים לסכסוך במסגרת חוקית. התהליך המשפטי של עורך דין גישור גישור משפחתי מהווה גשר בין הדרישות המשפטיות לבין תהליכי הגישור, והוא מכיל מגוון שלבים שנועדו להביא לפתרון סכסוכים בדרך יעילה ומהירה.

השלב הראשון בתהליך המשפטי של עורך דין גישור גישור משפחתי הוא ההכנה לגישור. במהלך זה, העורך דין מתרגל עם הצדדים המעורבים בסכסוך, מבין את נקודות התקפה והתמודדות של כל צד, ומתאים את עצמו להיות גורם חיצוני ואובייקטיבי בתהליך. הוא מכיר את הפרטים המשפטיים של הסכסוך, וכן יכול לסייע לצדדים להבין את החוק ואת הזכויות שלהם.

שלב הגישור עצמו מתרחש בפגישות משולבות בנוכחותו של עורך הדין הגורם. במהלך זה, עורך הדין מייצג ומשם את צדדי הסכסוך בעיסוק במגוון דרכים למציאת פתרונות. הוא מפגיש את הצדדים, עובר על נקודות הסכסוך, מזהה נקודות הסכמה ומנסה ליצור דיאלוג פורה ובונה. עורך הדין גם משמש כגורם ניטרלי שמקדם תהליכי גישור ומסייע לצדדים להגיע להסכמים.

במהלך הגישור, עורך הדין משתמש בכלים משפטיים ותחושתיים לקדם את התהליכים. הוא יכול להציע פתרונות משפטיים יצירתיים, לדבר על אפשרויות מחוץ למסגרת המשפטית הרגילה, ולסייע ביצירת הבנה וכלים להסכמה. עורך הדין מצליח לנצל את מיומנויותיו לתרגם את הדרישות המשפטיות לשפה המובנית והנוגעת יותר למערכת הערכים והתחושות של הצדדים המעורבים.

בשלב הסיום של הגישור, העורך דין מסייע בהכנת הסכם הגישור ובהבטחת יישומו. זה כולל את הדפסת הסכם הגישור והסדרים משפטיים נדרשים נוספים על-מנת לקבוע את ההסכמה בצורה משפטית. עורך הדין ישמש גם כגורם ייצוגי שיגיש לבית המשפט ויבצע את השלבים האחרונים של התהליך המשפטי.

בסיום תהליך הגישור, הוא יכול לסייע גם בהפקת עמדות והסברים כדי להקל על תהליכי האימוץ המשפטי של ההסכם. הוא יכול להיות עזר ייעוץ לצדדים בכל המרחבים של הסכסוך, ואף לספק ייעוץ משפטי נוסף בנושאים הקשורים להסכמי גישור.

בסך הכול, עורך דין בתחום הגישור מהווה את הגשר בין המשפט והיישוב. באמצעות הבנה מעמיקה של נקודות הסכסוך, יכולת ליצירת דיאלוג פורה ומקצועיות משולבות, הוא מצליח להביא לפתרונות יעילים שמתאימים לצרכי הצדדים ומקיימים את העקרונות המשפטיים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *